Español Русский Ukrainian English Български Français

Поискайте среща

Оставете Вашите данни и нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро.


Abogados y economistas en Alicante

Събиране на задължения от юридически и физически лица, както на национално така и на международно ниво.

Притежаваме богат опит в извънсъдебни и съдебни искове за задължения. Също така разполагаме с необходимата инфраструктура по отношение на технически и човешки ресурси за управление на големи портфейли от дългове (изследователски екип, софтуер и бази данни, оператори и т.н.).

Нашите квалифицирани адвокати ще представляват Вашите интереси в най-подходящият за Вас процес.

Във връзка със завеждането на дела предлагаме консултации за стратегията и съпровождане през всякакъв вид съдебен процес (арбитражни, съдебни и административни спорове, принудително изпълнение, искови молби, жалби, спогодби и т.н.). Предлагаме също и консултации за контрол на други адвокатски стратегии. Доказали сме се с опитните си съдебни адвокати в областите на гражданското, търговското, данъчното и наказателното право.

Представяме нашите клиенти във всички етапи на съдебния процес, пред които и да е съдилища и инстанции на цялата територия на Испания.

Нашата фирма е специлизирана в учредяване на всякакъв вид дружества. Предлагаме консултации на фирми от учредяването им, промяна на капитала, преструктуриране, до ликвидирането им. В допълнение към извършване на регистрационните процедури на фирмата, можем да Ви помогнем и в планирането на структурата ѝ (ЕТ, съвместно предприятие – АД или ООД), за да изпълнява целите си в краткосрочен и дългосрочен план.

Можем да Ви съдействаме при всички заседания на борда или на управителите.

Съветваме Ви по отношение на задълженията и отговорностите на управителите на фирмата.

Грижим се за счетоводните, данъчните и трудовите аспекти на Вашата фирма.

Ние предлагаме качествена помощ с висока степен на персонализация. Нашите превантивни методи на работа ще предотвратят възможни трудности, преди да се случат.

Предоставяме консултации относно подготовката и подаването на данъчни декларации.

Също така Ви насочваме към най-добрите опции за изготвяне на трудови договори, бонуси, заплати, изплащане на социални осигуровки и др.

По отношение на данъчните консултации, занимаваме се с широк спектър свързан с Данъчното законодателство. Съветваме нашите клиенти по отношение на общото и финансовото данъчно облагане. Специализирани сме в данъчното облагане на МСП и данъчното планиране за оптимизиране на данъчното облагане.

Също така се грижим за фискалните аспекти на сливания и придобивания на компании, недвижими имоти и др.

Нашият екип от адвокати се занимава с данъчни спорове и административни процедури, защитавайки Вашите интереси пред всички инстанции.

По отношение на недвижимите имоти предоставяме правни консултации по широк кръг от въпроси, свързани с всеки вид сгради, за жилищна или административна цел.

Освен това съветваме строителни фирми и фирми за покупко-продажба на недвижими имоти през целия процес на строителство, реклама, всякакъв вид споразумения и изготвяме договори за покупко-продажба на всякакъв вид недвижими имоти.

Съветваме инвеститори и частни лица за  имотни проекти,  законодателство свързано с околната среда или от строителен характер.

Предлагаме  специализирани  услуги в момента на съставяне , редактиране или подписване на  търговски  и какъвто и да е вид договори – франчайзинг, с доставчици, транспортни, застрахователни, банкови, лизингови, арендни и други с всякакъв вид агенции и институции.

Нашата фирма е специализирана във воденето на преговори и редактиране на съответните договори. Приспособяваме се към действителността на съответния сектор на нашите клиенти. Tака успяваме да предвидим и предотвратим ситуации, които могат да доведат до бъдещи проблеми.

Ние предлагаме консултантски услуги, ориентирани към бизнес стратегията на МСП, и по-специално към операционен и финансов контрол, стратегически маркетинг и дигитален маркетинг.

Разработваме проекти, адаптирани към нуждите на всяка компания, след подробно проучване на вашия сектор, конкуренция и други важни обстоятелства.

Ние помагаме в планирането, разработването и реализацията на маркетингов план, така че да достигне своите икономически цели.

За да познавате по всяко време финансовото си състояние, въвеждаме ефективни системи за управление на Вашия бизнес.

По отношение на интелектуалната собственост имаме богат опит в регистрирането и защитата на търговски марки, дизайни и патенти.

Защитаваме Вашите права на национално, европейско и международно ниво и сме част от широка мрежа от професионалисти, които си сътрудничат в световен мащаб за защитата на Вашите отличителни знаци, идеи и изобретения.

* Ако вашият случай е извън обхвата на тези, нашите специалисти са готови да го разгледат поотделно и да осигурят необходимата правна помощ.

Разполагаме със специализиран отдел в данъчните производства, с богат професионален опит, подкрепен от постигнатите резултати, със задълбочени познания за функционирането и работата на данъчната администрация и особено на данъчните инспекции и ревизии.

Оставете Вашите данни и нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро.

Призвание и превъзходство

Адвокати и икономисти на вашите услуги

Ние сме група от професионалисти в различни области на правото и икономиката.

Специализирани сме в съдебни производства, събиране на задължения, търговско право и

стартиране на бизнес, данъчно право и други области на фирменото право.

 

Защо нас?


Призвание

Наслаждаваме се на това, с което се занимаваме и сме горди от постигнатите резултатите.

Синергия

Да сме мултидисциплинарен и отдаден екип ни позволява да постигнем резултати, които надминават очакванията на нашите клиенти.

Съпричастие

Ние се поставяме на мястото на нашите клиенти, предлагайки алтернативите, които най-добре отговарят на техните нужди.

Превъзходство

Следим новостите на пазара, осигурявайки оптимално обслужване. Предвиждаме бъдещите нужди на нашите клиенти.

Езици

Нашите експерти ще Ви обслужат на български, испански, руски, украински и английски език.

Оценяваме Вашето доверие и това ни мотивира да продължим да предоставяме услуги с най-високо качество.

Сътрудничещи организации


Kartina IconoAmigos de UcraniaAlegria iconoLogo-Casa-Rusia-vs-SpainBulgaria iconoAIPEA lex dixitEscuela Parus Lex Dixit

icali colegio abogados alicanteIBA reclamacion deuda internacionaleconomistas alicante alteaAedaf_abogados_alicante_asesorescirce-creacion-empresas-alteaasesores-legales-costa-blancaACA_Lex Dictum_Abogados AlicanteEsade Alumni_Lex Dictum abogadosEAE_Lex Dictum_altea_abogadosJOVENES ABOGADOS ALICANTE_Lex Dictum1Grandes Presentadores Sara_Lex Dictum asesores fiscales alicanteUDIMA_Madrid_Lex Dictum_asesores fiscalesUniversidad de alicante_Lex Dictum_abogados_alicanteCEF_Lex Dictum_Estudios Financieros

 

Lex Dixit Икономисти и адвокати Аликанте, адвокати Torrevieja, адвокати Бенидорм, адвокати Алтеа. Български адвокати, руски адвокати, украински адвокати, английски адвокати.