Español Русский Български

Ако си попаднал в списък с некоректни длъжници, не се колебай, обади ни се

Ако си попаднал в списък с некоректни длъжници, не се колебай, обади ни се

Не са рядко случаите, в които потребителите се включват в списъци на некоректни платци като тези на ASNEF, SNEF, BADEXCUG, EXPERIAN и INFODEUDA, по неправомерен начин, тъй като най-често те се използват като инструмент за принуждаване за плащане.

Това може да навреди на правото ви да получите заем или финансиране, както и да наруши правото ви на чест и достойнство.

Законовите разпоредбите са категорични и задължават заинтересованата страна да бъде уведомена в срок от 30 дни за включването й в списъка на некоректните длъжници, в допълнение към други изисквания, които също трябва да бъдат изпълнени.

Въпреки това, в повечето случаи включването в списъците с некоректните платци се извършва без да се спазват установените от закона изисквания като се нарушават основните ни права и ни се причиняват вреди, за които можем да бъдем обезщетени.

Може ли да получиш обезщетение

Ако са те включили в списък с некоректни платци, без да са спазени законовите изисквания, е възможно да предявиш иск за обезщетение за вреди, причинени от нарушаване на основните ти права на чест, лична и семейна неприкосновеност и достойнство.

При определяне на размера на обезщетението се вземат предвид фактори като: времето, през което данните ти са били включени в списъка, броя на консултациите/справките, извършени от трети страни на списъка или броя на неуспешно предприетите стъпки за заличаване на данните.

Ако се намираш в подобна ситуация, задължително ни пиши и ние ще те информираме. Можем да ти помогнем!

Оставете Вашите данни и нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро.