Español Русский Български

Данъчни спорове

Данъчни спорове

В Lex Dixit pазполагаме със специализиран отдел в данъчните производства, с богат професионален опит, подкрепен от постигнатите резултати, със задълбочени познания за функционирането и работата на данъчната администрация и особено на данъчните инспекции и ревизии.

Отделът разполага с екип от юристи, които познават в дълбочина и непрекъснато следят променящите се критерии прилагани при тълкуването на данъчните разпоредби както от страна на данъчната администрация, така и от страна на икономическо-административните съдилища и общите административни съдилища.

Адвокатите от отдел „Данъчно-правни спорове“ предоставят следните услуги:

 • Съдействие при проверки и разследвания по време на данъчна ревизия.
 • Съдействие при процедури по проверка и удостоверяване на данни пред данъчната администрация.
 • Консултации във връзка със специални процедури по събиране на вземания: срещу наследници, при ангажиране на солидарна отговорност, в производства по предпочтително удовлетворяване на данъчната администрация при налични публични задължения, при запори и възбрани на активи.
 • Изготвяне на искания за отсрочено и разсрочено плащане на дългове.
 • Изготвяне на искания за отсрочено и разсрочено плащане на дългове:
  • Защита и оспорване на актове и действия по административен ред: жалби, становища, жалби до омбудсмана на данъкоплатеца.
  • Оспорвания в икономическо-административни производства: искове пред общинските и регионалните икономическо-административне съдилища и пред Централния икономическо-административен съд.
  • Извънредни способи/жалби: преразглеждане, отмяна, нищожност, възстановяване на недължимо платени суми.
  • Оспорване на административни актове: пред съдилища и трибунали, пред Националния върховен съд, касационни жалби пред Върховния съд и жалби за конституционна защита.
  • Жалби срещу изпълнението на решения и присъди: инциденти, свързани с изпълнението.
  • Искове за ангажиране на отговорност на държавата.
  • Изготвяне на искания за спиране на изпълнението на дългове и възстановяване предоставени обезпечения и гаранции, както и на разходите, свързани с тяхното учредяване.

Оставете Вашите данни и нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро.