Español Русский Български

Местно лице за данъчни цели в Испания

Местно лице за данъчни цели в Испания

Испанската данъчна система се основава на концепцията за облагане на световния доход. Това означава, че физическите лица, които са данъчни местни лица на Испания, се облагат с данък върху световния си доход, а в зависимост от мястото на пребиваване – и с данък върху богатството си в световен мащаб.

Дефинирането на статута на местно лице е от компетенцията на всяка държава, тъй като нормативната уредба на всяка държава едностранно определя критериите, по които се определя дали дадено лице се счита за данъчно местно лице.

Поради тази причина Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане съдържат клаузи, с които се предотвратява възможността дадено лице да бъде считано за местно лице за данъчни цели едновременно в две държави, така че да се прилагат правилата за “равно третиране” , в случай че две държави с подписана спогодба по между си считат едно и също лице за местно лице за данъчни цели съгласно вътрешното им законодателство.

Качеството на местно лице в Испания се определя по няколко различни критерия, един от които е физическото присъствие в Испания (член 9 от Закона за доходите на физическите лица). Принципно физическо лице, което пребивава в Испания повече от 183 дни през календарната година, се счита за данъчно местно лице на Испания и трябва да спазва всички произтичащи от това данъчни задължения и съответно да плаща данък върху световния си доход в Испания.

Какво се случва, ако пребиваването в Испания не е доброволно?

Налице са ситуации, при които престоят в Испания може да не е доброволен. Пример за това са случаите, в които някои хора са били „хванати в капан“ в страната поради обявеното извънредно положение в резултат на здравната криза, причинена от COVID.

За да се разрешат тези случаи, е необходимо да се вземат предвид препоръките на ОИСР и становищата на Генералната дирекция по данъчно облагане, изложени в различни обвързващи указания, в които различни хипотези се анализират през призмата на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Указанията се позовават на препоръките на ОИСР, в които се предлага формулирането на механизми, които да гарантират, че дните на присъствие или отсъствие в дадена държава поради пандемията не се отчитат при промяната на данъчното местожителство и данъчните последици, които следват от това; по този начин се отваря ввъзможност да се преценяват всички обстоятелства за определяне на данъчното местожителство, а не само дните на престой в Испания.

Ситуации, които могат да се смятат за подобни на тези, макар и със съществени разлики, са тези, които възникват в момента в резултат на въоръжения конфликт, който принуди украински, а също така и руски граждани, да се установят временно в нашата страна в очакване на края на този конфликт.

С оглед на интереса по този въпрос преценихме за необходимо и целесъобразно да поискаме от Генералната дирекция за данъчно облагане да издаде указание по въпроса, за да можем да имаме предвид евентуални проблеми при тълкуването, които могат да възникнат в тази област, така че да можем да предоставяме потвърдени съвети в рамките на правната сигурност.

Ако сте в подобна ситуация и имате нужда от информация, не се колебайте да се свържете с нас, ние ще ви помогнем!

Оставете Вашите данни и нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро.