Español Русский English Български

Съдопроизводство

Съдопроизводство

Когато дадено физическо или юридическо лице има проблем, за който е образувано съдебно производство, е от първостепенно значение да има опитен адвокат, който може да разработи няколко варианта и да избере най-подходящата стратегия за конкретното дело, с цел да се намалят рисковете и да се увеличат максимално шансовете за успех.

Ние се поставяме на мястото на нашия клиент, опитвайки се да максимизираме ефективността на нашата работа и да спестим икономически ресурси по време на конфликта. По тази причина някои от услугите, които извършваме са: изготвяне на договори, извънсъдебни искове, проектиране и изпълнение на програми за превенция на престъпността в бизнес средите, преговори, вземайки предвид възможните последствия за клиента ни по време на съдебно дело.

LEX DIXIT има разнообразен екип от адвокати, всеки един от тях е член на Адвокатска колегия в Испания и има университетска диплома по Право в Испания и магистърска степен по Право или Корпоративно право.

Нашите адвокати-експерти имат дългогодишен опит в съдебна зала на национално ниво, специализирани в наказателно, търговско, банково, данъчно право, професионална отговорност, недвижими имоти, несъстоятелност и т.н., и ще ви дадат индивидуално решение.

Ние предлагаме правни услуги в цяла Испания и приемаме обаждания денонощно, 7 дни в седмицата.

Адвокатите на LEX DIXIT помагат на нашите клиенти в следните области на правото и съдебната практика:

 • НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
  • Обслужване на задържано лице: Ние подпомагаме на задържания от момента на ареста, като изискваме изпълнението на неговите основни права, наред с информиране за повдигнатите обвинения, правото на телефонно обаждане, правото на преводач на съответния майчин език на задържания. Анализираме информацията и данните, съхранявани от полицията, за да информираме арестувания дали да даде показания в полицията или какво да декларира конкретно.
  • Фаза на разследване: събиране на информация и издирване на свидетели.
  • Междинна фаза: обвинение (жалба и обвинение) и защита.
  • Съдебни прения.
  • Обжалвания на всички инстанции.
  • Представяне при производството пред Върховен съд.
  • Екстрадиция: имаме богат опит, натрупан в наказателни производства, които засягат екстрадирането на чужденци в тяхната страна.

 

 • ГРАЖДАНСКО ПРАВО
  • Процедура и мониторинг по събиране на дългове.
  • Ипотека.
  • Предварително ориентиране.
  • Процедури: стандартен и експедитивен процес.
   • Обвинение и отговор на обвинението.
   • Насрещен иск.
   • Предварително изслушване.
   • Съдебно заседание.
  • Изслушване и процесуални инциденти.
  • Обжалване пред същата инстанция и aпелация.
  • Обжалване пред Касационният съд.
  • Изпълнение на съдебни решения на национално, европейско и международно ниво.

 

 • ТЪРГОВСКО ПРАВО
  • Споразумение с кредитори.
  • Специфични процедури.

Области на правото, в които сме високо специализирани:

 • Наказателно право:
  • Корпоративни престъпления (наказателно право на компанията).
  • Данъчни и социални измами.
  • Имуществени престъпления и престъпления, насочени срещу социално-икономическия ред.
  • Пране на пари.
  • Престъпления срещу публичната и съдебната администрация (изнудване, подкуп и корупция).
  • Престъпления срещу физическата цялост (наранявания и убийства).
  • Домашно насилие.
  • Екстрадиция и издадена международна заповед за арест.
  • Пътни произшествия.
 • Гражданско право:
  • Закон за недвижимите имоти:
   • Покупко-продажба на недвижими имоти (жилища, офис сгради, търговски центрове, промишлени и логистични складове, хотели и др.).
   • Наем на жилища, помещения, управление на недвижими имоти.
   • Строителни и поръчителни договори: договори за строителство и договори "до ключ"; договори с архитекти; инженери и други техници, участващи в строителния процес; договори за покупко-продажба „на зелено“; с агенти на недвижими имоти и др.
  • Финансови продукти, банково право и ипотечно право.
  • Договорно неизпълнение.
  • Колективни искове.
 • Търговско право:
  • Корпоративни сделки (учредяване на дружества, увеличения и намаления на капитала, законови изменения и др.).
  • Споразумение с кредиторите.
  • Отговорност на администратора.
  • Конфликт между партньори.
  • Законосъобразност на споразуменията.