Asistencia legal 24h en toda España: +34 685 12 08 67

Español Русский Ukrainian English Български Français

Авраам Майор Селдран

Партньор/ Отговорен за отдел ¨Възстановявания“

  

Електронна поща: abraham.m@lexdixit.com

Езици: испански, английски, каталонски / валенсиански и японски.

Авраам е професионалист, обучен в широк спектър от дисциплини като Икономика, Право и Информационни технологии. Научен е винаги да се адаптира към технологичните нужди на сектора, има богат опит в областта на вземанията и възстановяването на национални и международните задължения.

Получава 9,75 на Националната олимпиада по икономика, изучава Право и Бизнес администрация в Университета в Аликанте, получавайки различни отличия и подкрепя знанията си в различни изследвания:

- Специално професионално образование по специалност „Разработката на уеб приложения“

- Специално професионално образование по специалност „Разработване на многопрофилни приложения“

- Японски (Отдел на Университета в Аликанте Връзки с Япония/Тихия океан)

По време на своето професионално развитие си той е бил Директор на Правния отдел на Proposlav, S.L., компания за внос и износ за пазарите в Русия, Украйна, България и Япония.

Сътрудничи също така с филиала Everis на японската компания NTT Data в отдела Solvia, в проекти, свързани с управлението на ипотечните кредити.

Понастоящем, той отговаря за отдела за Възстановяване и за основния имидж пред Ограните на несъстоятелността и компании, които изискват услугата за вземане и възстановяване на дългове.

Той също така отговаря за оценката и покупката на дългови ценни книжа.

 

Abraham Mayor

Можете да разчитате на съпричастността и отдадеността на Авраам, при поемане на ангажимент, който е винаги на среща да отговори на Вашите въпроси.