Español Русский Ukrainian

Як знайти ліцензованого адвоката в Іспанії?

Як знайти ліцензованого адвоката в Іспанії?

Дані всіх діючих адвокатів на території Іспанії прописані у відкритому доступі в спеціальній базі даних на веб-сайті Головної Ради Адвокатури Іспанії: https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados

На жаль, в даний час це питання стає все більш актуальним, так як сьогодні багато хто пропонує свої юридичні послуги, не маючи на це відповідної ліцензії. Як правило, це люди, які отримали юридичну освіту в своїй країні, але не пройшли процес підтвердження (омологації) диплома в Іспанії, або ж просто це перекладачі, що працюють посередниками в адвокатській конторі.

Чому важливо перевірити наявність ліцензії у адвоката (упевнитися, що даний фахівець входить до складу Колегії адвокатів Іспанії) перш, ніж довірити йому вести свою справу?

 Існує багато підстав, за яких, в разі необхідності отримати правову допомогу, слід звернутися до кваліфікованого фахівця, а саме до колегіального адвоката.

Серед них:

  • Для вступу до Колегії адвокатів в Іспанії (Colegio de Abogados) необхідно мати спеціалізовану юридичну освіту, закінчити магістратуру (licenciado – 5 років навчання) або бакалаврат (graduado universitario – 4 роки навчання). Також в даний час випускники юридичного факультету повинні отримати ступінь Магістра з практичним ухилом для входження до Адвокатури (1,5 роки навчання) і здати державні кваліфікаційні іспити. Таким чином, адвокати, це професіонали, яких з самого початку навчання готують як висококваліфікованих фахівців.
  • Перед зарахуванням до Колегії адвокатів, перевіряються дані здобувача на наявність судимості. Особа, яка має судимість, не може отримати статус адвоката.
  • При вступі в Колегію адвокатів претендент приносить присягу адвоката, відповідно до якої зобов’язується поважати Конституцію Іспанії, іспанські нормативи та Кодекс Професійної етики адвоката. Тому, ведучи свою професійну діяльність, адвокат зобов’язаний дотримуватися численних норм:
    • Професійна незалежність: адвокат повинен зберігати свою незалежність під впливом тиску ззовні; не керуватися міркуваннями власної вигоди; поважати органи державної влади, громадські, економічні або вищі інстанції, суди; поважати права, честь і гідність осіб, які звернулися до нього за наданням юридичної допомоги, в тому числі колег.
    • Довіра та непідкупність: відносини між клієнтом і його адвокатом засновані на довірі та вимагають від адвоката професійної поведінки, яка полягає в чесному, розумному, сумлінному й шанобливому виконанні своїх обов’язків.
    • Професійна таємниця: довіра та конфіденційність у відносинах між клієнтом і адвокатом базується на праві про нерозголошення особистого життя та заборону на дії всупереч законним інтересам довірителя, а також всупереч основним правам третіх осіб, і зобов’язує адвоката не розголошувати відомості, отримані в ході ведення його професійної діяльності, згідно зі статтею 437.2 діючого Органічного закону про судову владу.
    • Конфлікт інтересів: адвокат не має права бути радником, захисником або представником декількох сторін в одній справі, чиї інтереси суперечать один одному.
  • Тільки адвокат, який є членом Колегії адвокатів, в ході ведення своєї професійної діяльності, несе цивільну відповідальність. І дуже важливим фактом є те, що Колегія адвокатів має страховий полюс, який відповідає за дії членів Колегії.
  • Клієнт має право подати скаргу до Колегії адвокатів, яка, в свою чергу, може застосувати дисциплінарні дії по відношенню до адвоката, невиконуючого свої зобов’язання, як наприклад, тимчасово відсторонити його від адвокатської діяльності.
  • Тільки адвокат, що входить до Колегії, має право захищати інтереси свого клієнта в судах та трибуналах на території Іспанії.
  • Адвокат має доступ до інформації та документації, а також володіє особливими повноваженнями перед державними організаціями: суд, поліція, податкова, органи соцзабезпечення, управління безпеки дорожнього руху і т. Д.
  • Адвокат допомагає людям, які не мають фінансових ресурсів, надаючи свої послуги в якості захисника, призначеного органом державної влади (Turno de Oficio).

Таким чином, особа, яка не являється адвокатом, не пов’язує свою діяльність з кодексом професійної етики адвоката, і не несе ніякої відповідальності перед клієнтом за надану інформацію або послуги.

Як можна перевірити наявність ліцензії на адвокатську діяльність у фахівця, що пропонує свої юридичні послуги?

Дані фахівців, що мають статус адвоката на території Іспанії, прописані у відкритому доступі в спеціальній базі даних на веб-сайті Головної Ради Адвокатури Іспанії: https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados

 CENSO GENERAL DE LETRADOS

Наведемо приклад: Oleksandr Predytkevych (директор юридичного департаменту компанії Lex Dixit):
Якщо ми введемо ім’я «Oleksandr», ми отримаємо наступний результат:

Якщо ми ввійдемо у розділ даних Oleksandr Predytkevych, то побачимо наступну інформацію:

Дане вікно містить наступну інформацію:

  • «Колегія (Colegio)» ”: в цьому розділі зазначено членом якої Колегії адвокатів він являється. У нашому випадку, Аліканте. Членство в конкретній Колегії не обмежує можливості роботи адвоката в інших регіонах Іспанії.
  • «Дата вступу до Колегії (Alta colegiación)» ”: відображає дату, коли здобувач був прийнятий Правлінням Колегії адвокатів міста Аліканте в якості члена Колегії, і що саме з цього моменту він має право вести свою адвокатську діяльність.
  • «Інформація дійсна на дату (Información válida a)» ”: показує останню дату перевірки або поновлення даних зі сторони Колегії адвокатів.
  • “«Адвокатська Практика (Ejerciente)»”: вказує, що крім того, що адвокат являється членом Колегії, він так само має право представляти інтереси клієнтів в суді. Якщо в цьому розділі вказана негативна відповідь (Ejerciente: no), то це означає, що дана особа є членом Колегії адвокатів, але не працює в якості адвоката, не має відповідного статусу адвоката і не може виступати в суді або трибуналі Іспанії (за деяким винятком ).
  • Контактна інформація та службова адреса, зареєстрована в Колегії.
  • Місцезнаходження на мапі.
  • Візитна картка сумісного формату з Outlook.

Від імені компанії LEX DIXIT ми рекомендуємо звертатися тільки до сертифікованих адвокатів, так як вони є кваліфікованими фахівцями, які в своїй діяльності керуються Кодексом Професійної етики адвоката, і несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань. Захист прав споживачів таких послуг гарантована.

Ми завжди рекомендуємо звертатися до діючих фахівців, які входять до Колегії професійного об’єднання в Іспанії, адже тільки вони можуть запропонувати якісний та безпечний сервіс своїх послуг для клієнтів.

І в продовження теми ми підготували список баз даних фахівців різного спектру послуг: